Dyskusja, pięcioro uczestników

Dyskusje o odpowiedzialności projektanta

Co raz częściej – choć w dalszym ciągu uważam, że zbyt rzadko – w naszym lokalnym dyskursie projektowym zaczyna się zwracać uwagę na odpowiedzialność i konsekwencje wykraczające poza wąski aspekt finansowy. Można to zaobserwować na przykładzie większych wydarzeń jak np. konferencje WUD, których ubiegłoroczna tematyka koncentrowała się stricte wokół tego zagadnienia odpowiedzialności, ale również problem jest poruszany co raz częściej na uczelniach kształcących młodych projektantów. I tak, w ramach podsumowania projektu Stay in Touch (realizowanego przez krakowskie WSE we współpracy z uczelniami z Grecji, Hiszpanii i Polski) miałem przyjemność być zaproszony do udziału w panelu dyskusyjnym poświęconym tematowi odpowiedzialności w projektowaniu, o czym dyskutowaliśmy w nobliwym gronie projektantów i edukatorów: Diany Sarlińskiej, Anny Treska-Siwoń, Łukasza Tyrały oraz Anny Zabdyrskiej. Wstępem do dyskusji była – jak zwykle mocna – prezentacja Łukasza Tyrały, co się jednak tyczy samego przebiegu dyskusji, to zdradzę jedynie, że była ona zgodna i owocna. Natomiast sam problem odpowiedzialności projektanta postaram się poruszyć w jednym z kolejnych postów, więc na dziś to tyle – niedosyt zamierzony ;)

Fotografie © WSE w Krakowie.