il.1 Florence Nightingale (1858) — Śmiertelność żołnierzy brytyjskich na wschodzie tzw. *rose diagram*.

il.1 Florence Nightingale (1858) — Śmiertelność żołnierzy brytyjskich na wschodzie tzw. *rose diagram*.

il.1 Florence Nightingale (1858) — Śmiertelność żołnierzy brytyjskich na wschodzie tzw. *rose diagram*.

il.1 Florence Nightingale (1858) — Śmiertelność żołnierzy brytyjskich na wschodzie tzw. *rose diagram*.